top of page

Новий Закон України «Про колективні угоди та договори»

23 лютого 2023 року Верховна Рада України ухвалила євроінтеграційний законопроєкт «Про колективні угоди та договори» (далі – Закон), покликаний осучаснити правові та організаційні засади колективно-договірного регулювання трудових, соціально-економічних відносин, узгодження інтересів сторін соціального діалогу.

Закон усуває чимало правових прогалин і наближає українське законодавство колективно-договірного регулювання трудових відносин до європейського. Крім цього, сторони соціального діалогу отримають більш дієві інструменти для захисту своїх прав та інтересів.У Законі визначено порядок застосування роботодавцем умов колективних угод з урахуванням положень угод різного рівня (локального, територіального, галузевого тощо), чітко прописаний механізм призупинення дії окремих положень колективних договорів і угод – за згодою сторін через форс-мажорні обставини, перелік яких визначають у договорі (угоді). Законом надано можливість сторонам колективного договору (угоди) залучати громадські організації до участі в консультаціях, обміну інформацією, якщо їх цілі та напрями статутної діяльності відповідають суті питання, що розглядається.


Серед новел Закону варто відзначити обмеження сфери дії положень колективного договору – на всіх працівників будуть поширюватися лише ті норми, що регулюються у колективних договорах згідно із законодавством. Прикметно, що дія інших положень колективного договору визначатиметься в самому колективному договорі. Тобто їх можна застосовувати для окремих категорій працівників, наприклад, лише для членів Профспілки, якщо це передбачити в самому колективному договорові.


Ухвалений Закон також передбачає внесення змін до низки законів України для приведення їх у відповідності до його положень. Зокрема, законодавець пропонує статтю 250 Кодексу законів про працю України та статтю 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» викласти в нових редакціях, згідно з якими роботодавці будуть зобов’язані відраховувати кошти профспілковим організаціям на реалізацію заходів, передбачених колективними договорами та угодами (у тому числі та культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу). Раніше законодавство передбачало виділення роботодавцем коштів на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективними договорами та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці.

Після підписання Президентом України Закон набере чинності через шість місяців з дня припинення або скасування воєнного стану.


365 переглядів
bottom of page