top of page

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЗАХИСТ

У грудні 2021 року конференція трудового колективу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара схвалила Колективний договір між роботодавцем та Об'єднаною профспілковою організацією працівників освіти і науки університету на 2022-2026 рр.

Колективний договір посилює соціально-економічний захист працівників університету. Так, зокрема в ньому передбачене індексування заробітної плати, закріплені максимальні розміри встановлення доплат за вчені звання і наукові ступені, прописані розміри компенсації вихідної допомоги у разі скорочення (вивільнення) працівників, добре представлений розділ з охорони праці. Також до Колективного договору додане Положення про порядок преміювання, встановлення доплат і надбавок, надання матеріальної допомоги працівникам університету, в якому визначені чіткі критерії та показники преміювань, установлення стимулювальних надбавок.

У вересні 2022 року конференція трудового колективу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара за спільним поданням ректора та профспілкового комітету затвердила Правила внутрішнього розпорядку, в яких ураховані всі останні зміни до законодавства про працю, зокрема й ті, що регулюють трудові відносини в умовах воєнного стану. Так, в окремих випадках для працівників можуть запроваджувати такі форми організації праці як дистанційна робота, надомна робота, гнучкий режим робочого часу, ведення комунікації через електронні засоби зв'язку тощо.

 
bottom of page