top of page

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЗАХИСТ

У грудні 2021 року конференція трудового колективу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара схвалила Колективний договір між роботодавцем та Об'єднаною профспілковою організацією працівників освіти і науки університету на 2022-2026 рр.

Колективний договір посилює соціально-економічний захист працівників університету. Так, зокрема в ньому передбачене індексування заробітної плати, закріплені максимальні розміри встановлення доплат за вчені звання і наукові ступені, прописані розміри компенсації вихідної допомоги у разі скорочення (вивільнення) працівників, добре представлений розділ з охорони праці. Також до Колективного договору додане Положення про порядок преміювання, встановлення доплат і надбавок, надання матеріальної допомоги працівникам університету, в якому визначені чіткі критерії та показники преміювань, установлення стимулювальних надбавок.

У вересні 2022 року конференція трудового колективу Дніпровського національного університету імені Олеся Гонча
ра за спільним поданням ректора та профспілкового комітету затвердила Правила внутрішнього розпорядку, в яких ураховані всі останні зміни до законодавства про працю, зокрема й ті, що регулюють трудові відносини в умовах воєнного стану. Так, в окремих випадках для працівників можуть запроваджувати такі форми організації праці як дистанційна робота, надомна робота, гнучкий режим робочого часу, ведення комунікації через електронні засоби зв'язку тощо.

11 вересня 2023 року конференція трудового колективу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара схвалила Зміни та доповнення до Колективного договору. Зокрема, в цьому документі з ініціативи профспілкового комітету повернули прибиральникам службових приміщень доплату 10 відсотків до посадового окладу за використання в роботі дезінфікувальних засобів або прибирання туалетів. Крім цього, збільшили з 35 до 40 відсотків доплату за кожну годину роботи в нічний час для всіх категорій працівників, які працюють змінно. Задля соціальної справедливості встановили в університеті виплату матеріальної допомоги на поховання для всіх категорій працівників університету в розмірі 12 000,00 грн. Також збільшили з 20 до 40 відсотків доплату заступникам деканів з навчальної роботи, та з 12 до 20 відсотків - заступникам деканів з наукової роботи. 
bottom of page