top of page
СТРУКТУРА ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Конференція
Голова організації
Профспілковий комітет
Президія
Постійні комісії
Ревізійна комісія
Голови профспілкових бюро
Профспілкові організації
Жовтоводського промислового фахового коледжу
Історичного факультету
Факультету суспільних наук і міжнародних відносин
Факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства
Механіко-математичного факультету
Фізико-технічного факультету
Біолого-екологічного факультету
Хімічного факультету
Факультету систем і засобів масової комунікації
Факультету фізики, електроніки та комп'ютерних систем
Факультету економіки
Факультету прикладної математики
Факультету медичних технологій діагностики та реабілітації
Юридичного факультету
Факультету психології та спеціальної освіти
НДІ біології
Адміністративно-господарської частини
Ботанічного саду
Управління
Палацу культури студентів
Наукової бібліотеки
bottom of page